Mei: Smaragd

SMARAGD                                                                                                                                                              

Deze edelsteen, waarvan weinigen de uitstraling en intensiteit kunnen weerstaan, maakte Cleopatra’s mijnen wereldberoemd. Als teken van liefde kreeg keizer Julius Caesar van het Groot-Romeinse rijk een enorme Smaragd van Cleopatra uit haar mijnen in het Assuan-dal. Julius Caesar had een zwak voor de Smaragd vanwege zijn genezende werking; op veld- tochten droeg hij de steen altijd onder zijn leger kleding. In Amerika bestaat er een Smaragd van 225 karaat met een uitgesneden portret van de grote veldheer. Ook Alexander de Grote droeg op al zijn tochten een grote Smaragd bij zich als talisman; hij kreeg de edelsteen van zijn moeder om hem te beschermen tegen onheil en ziektes op zijn tochten. De Smaragd beschermt de verliefden. Het geneest de drager van allerlei kwalen en ziektes, verhoogt de intelligentie en verhelpt slechtziendheid en onvruchtbaarheid.

Het groen van het oerwoud

De naam Smaragd is van Perzische oorsprong; smaragdos (Grieks) of smaragdus (Latijn) en staat voor ‘groene steen’. De eerste vermelding van de Smaragd komt uit 4000 voor Christus. De stralende en krachtige kleur van de Smaragd staat synoniem voor het mooiste groen dat in de wereld bestaat. De meest begeerde Smaragden zijn die met het intensieve vaak in het licht spiegelende “blauw” groen, en stammen uit Columbia. De fijne insluitsels, bestaande uit drie fasen, zijn echtheid tekens van deze edelsteen. In vakjargon noemt men deze insluitsels ‘Jardin’. Worden er in de Smaragd lucht-, vloeistof- en pyriet insluitsels aangetroffen, dan is dat kenmerkend voor de herkomst uit de Somondoco-Chivor mijn in Columbia. Veel Smaragden komen uit Colombia.

De Smaragd Parure 

De Smaragd Parure werd vervaardigd in 1898 door Juwelier Eduard Schürmann & Co. uit Frankfurt. De Smaragden die gebruikt worden in deze parure, komen uit de bruidsschat van Prinses Wilhelmina van Pruisen, de echtgenote van Prins Willem V van Oranje Nassau, die ze in de achttiende eeuw mee nam naar Nederland. De Smaragd parure was een cadeau van Koningin Emma op de laatste kerst voor dat Wilhelmina ingehuldigd werd in 1899. Misschien speelden de kostbare diamanten en de symbolische betekenis van de smaragd een rol …….(De Smaragd is het zinnen- beeld van de overwinning van het licht op de duisternis.) 

De originele parure bestond uit een kostbaar diamanten en Smaragden V-vormige tiara. Deze tiara heeft een liggend figuur ‘acht’ in het midden, lees: een rollend motief wat ook overeenkomt met het teken van “lang leven”. Aan de boven-zijde was deze voorzien van drie ovale Smaragd/diamant entourages. De tiara is gemaakt van zilver en goud. Bij deze parure hoort nog een collier met afneembare hanger, welke te vermaken is tot een broche. Naast deze broche met hanger, behoren er ook een paar armbanden en een ring bij en een paar prachtige peervormige Smaragd/diamanten oorhangers, die veel gelijkenis tonen met de huidige centrale peer entourage. Koningin Wilhelmina droeg deze Smaragden parure zeer zelden. Koningin Maxima draagt deze  parure met wel veel en met flair en staat haar uitermate charmant. 

        

Some extra for our English friends

May is not only known for Mother’s day, which is celebrated on the second Sunday of the month, but for the Emerald, which is the spring month’s birthstone. The Emerald  is perfect for the springtime since the color green symbolizes the season along with growth and renewal. These gemstones display a radiant green tone, which has come to be known as Emerald green. Just like other precious gemstones, Emeralds vary in quality as well as in price.  

Unlike diamonds, Emeralds are generally bought in larger sizes since its glow is more prominently seen in bigger stones.  The Emerald comes after the diamond in the order of birthstones, since the diamond is April’s birthstone, and perhaps this is no coincidence. The diamond may be a girl’s best friend, but an Emerald can be her second best.  With a remarkable color, a fascinating history and origin, the Emerald is a gemstone worth holding onto.

Derived from a combination of Greek and Old French, the name Emerald means green gemstone. The Aztacs and Incas in South America, where Emeralds are still found today, once considered the stone to be holy.  Many years ago Emeralds were found in Egypt as well, but those mines were done producing the gems long before they were discovered at the beginning of the 19th century.

Emerald, like diamonds, are graded based on the 4 Cs: Color, Cut, Clarity, and in the case of Emeralds, Crystal.  When it comes to colored gemstones, color is considered the most important factor.  However, with Emeralds, the crystal factor is a very close second.  In addition to having a rich green hue, an Emerald must posses a high level of transparency in order to be categorized as a desirable gem.

  

Inclusions are not unusual for Emeralds. For this reason, Emeralds are not graded through magnification, but rather, by eye. If to the naked eye the Emerald appears not to have any inclusions, the Emerald is considered flawless. Stones without surface breaking fissures are extremely hard to find. That is why most Emeralds are treated and oiled, to enhance their clarity. Most Emeralds are shaped and polished and not faceted like other gemstones such as diamonds.

Though the shades of green that Emeralds exude are remarkable, they are not exclusively found in Emeralds.  Other stones display rich green colors, including natural fancy green diamonds. Though rare, especially in large sizes, green diamonds are beautiful additions to any piece of jewelry or jewelry collection. Emeralds also look lovely when combined with colorless diamonds on an appropriate setting. If May is the birth month of your loved one, you will have a fine selection of Emerald jewelry to choose from.

Van Amerika naar Europa

Tot ver in de middeleeuwen bleef de Smaragd zeldzaam en zeer kostbaar. Dat was voorbij toen de conquistadores Midden-Amerika veroverden en de sprookjesachtige schatten van de Inca’s en Azteken plunderden en roofden. Tot deze schatten behoorden buitengewoon grote Smaragden van extreme schoonheid. In 1537 veroverde de conquistador Jiménez, Columbia en kreeg hij van de inwoners van Guachetà negen groene stenen ten geschenke, dit was de aanzet tot de ondergang van een groot en intelligent volk. De Inca-priesters echter, die als enigen de vindplaatsen kenden, gaven hun geheim nooit prijs. Een jonge Indiaan vertelde echter dat de mijnen zich bij Somondoco – nu beter bekend onder de naam El Chivor – bevonden. De Chibcha-indianen uit El Chivor verhandelden de grote stenen in die tijd voor goud. Dit gaf de Smaragd de benaming ‘het goud van verzon-ken culturen’. Doordat het oerwoud de mijnen overwoekerde, raakten ze in de vergetelheid. Pas in de negentiende eeuw vond men in Columbia deze belangrijke bronnen weer terug. De eerste grote stenen kwamen via de Spanjaarden en de Portugezen in Zuid- Europa, waar ze weer als buit door de Moren werden meegenomen naar Constantinopel. Ze werden verwerkt in vele staatsie sieraden, die we heden ten dage kunnen aanschouwen, bijvoorbeeld in het Topkapi-paleis in Istanbul. De fraaiste Smaragden uit de mijnen van Cleopatra bevinden zich naar men zegt ook in de schatkamer van de Turkse Sultans in het Topkapi-paleis in Istanbul of in de hofschatten van Iran, het vroegere Perzië. 

Somondoco-Chivor mijn

Belangrijke stenen, waarvan de oorsprong duidt op de mijnen van Somondoco-Chivor mijn in Columbia, vinden we terug in de beroemde dolk met vier grote en diverse kleine Smaragden en ook in vele versierselen voor op de tulbanden van de Sultans van het Ottomaanse rijk. De Smaragd is altijd beschouwd als de “koning der edelstenen”. Duizenden jaren voor Christus was de Smaragd al bekend en werd al gewonnen en toegepast in sieraden, amuletten en kunstvoorwerpen. Men heeft Smaragden gevonden in de grafkamers van Egyptische farao’s, in Pompeii en in Herculaneum. 

De Smaragd als talisman
De steen zou de verliefden beschermen en echtelieden weer bij elkaar brengen. Hij brengt de mensen onder het sterrenbeeld Kreeft geluk. Volgens zeggen gaat er van de steen geneeskracht uit. Als geboortesteen van het sterrenbeeld Stier is zijn maand; mei en zijn licht is dat van de de maan. 

Bron en het verhaal van een hofschandaal

Het kostbaarste juweel ooit, bevond zich vandaag de dag (we schrijven 1970) in privé-bezit. In 1593 werkten 24 edelsmeden zes jaar lang aan de “Andes Kroon”, een kroon voor een beeld van de Heilige maagd Maria. Deze kroon is uit één goudklomp met een gewicht van 4,8 pounds gesmeed en is bezet met 453 van de allermooiste heldere Smaragden met een totaal gewicht van 1.500 karaat. De grootste Smaragd in de kroon en weegt 45 karaat is de Atahualpa. Dit kleinood, uit de kroonjuwelen van de Windsors, werd door koning Edward VIII aan zijn geliefde lady Simpson geschonken. Hetgeen zorgde voor één van de hof schandalen. Om toch te kunnen trouwen met zijn geliefde deed Edward afstand van de Troon en trouwde met zijn Hertogin. Sindsdien wacht men in Engeland nog steeds op het moment dat deze gouden kroon bezet met de aller fijnste Smaragden, weer terugkomt naar het Britse Koninkrijk. Helaas De ‘Kroon van de Andes’, een mythisch-religieus Colombiaans meesterstuk werd in november 1995 bij Christie’s New York geveild. De nieuwe eigenaar is echter nooit bekend gemaakt. Volgens de legende droegen de inwoners van Popayan de kroon op aan de Heilige Maagd Maria, die hen in 1590 spaarde voor een epidemie.

Kenmerken van de ANDES Kroon

Het ontwerp en het vervaardigen van de Kroon begon in 1593, en bijna 24 goudsmeden waren betrokken bij het project. De bedoeling van de initiatiefnemers van dit lovenswaardige project was om een kroon te maken die ver uitstak boven alles wat er tot nog toe was gemaakt; in schoonheid, grandeur en in waarde. in vergelijking met elke regerende monarch, die leefde op deze alledaagse aarde. Met het oog op een passend geschenk te vervaardigen voor de hemelse Maagd Maria. De dorpelingen schonken grote hoeveelheden goud, die werden om gesmolten tot een massief blok goud, waaruit het frame van de kroon is gevormd. 

De dorpelingen schonken ook een groot aantal van de ruwe Smaragden, die werden geslepen en eindigden als table-cut, (tafel geslepen), edelstenen, de karakteristieke stijl van slijpen die erg en vogue was op dat moment. Smaragden gestolen door de Spaanse veroveraars van de laatste koning van de Inca’s, 

Atahualpa, in 1532, die werd gevangen genomen en geëxecuteerd door de Spaanse bezetter, werden ook verwerkt in het “Crown”. Over deze  Inca-heerser wordt verteld dat op het moment van zijn gevangenneming, werd hij vervoerd op een soort draagplank c.q. draagstoel, die bekleed was met 190 pounds goud en bezaaid met clusters van Smaragden. 

De grootste Smaragd verwerkt in de kroon, is de 45-karaats Atahualpa Smaragd, waarvan bekend is dat deze Smaragd als eerste in beslag werd genomen op het moment van de gevangenneming van de koning. 

De kroon werd bezet met 453 Smaragden met een totaal gewicht van 1500 karaat, waarvan er 17 peervormige Smaragden aan de vier bogen van de kroon werden “opgehangen”.

De onderste helft van de kroon bestaat uit een cirkel oplopend met acht punten. Deze werd versierd met een reliëf van rijkelijke verstrengelde  acanthusrollen, waarop clusters van “tafel” geslepen Smaragden werden gemonteerd. De twee kruisende bogen werden gezet met vele Smaragden, en werden “bekroond” door de bol met een klein kruis op de top van het geheel. De gehele kroon werd vervaardigd uit hoog gehalte goud. Het bewerken van de kroon en het werk aan de kroon werd voltooid na zes jaar in 1599, en de afgewerkte kroon had een gewicht van 4,8 pond, met een hoogte van 13 inch. 

Een uitgebreide dankzegging ceremonie werd vervolgens in de kathedraal, georganiseerd door de bisschop van Popayan, in 1599, die werd bijgewoond door de gehele bevolking van de heuveltop stad in het Andesgebergte. De ceremonie werd bekroond met de kroning van het beeld van de meer dan levensgrote Maagd Maria in de kathedraal. De “Kroon van de Andes” werd geplaatst op haar hoofd, door de katholieke bisschop van Popayan.

      

  

  

For our English friends

“Crown of the Andes,” Rare and Lavish Example of
Goldsmith’s Work from Colonial Spanish America,
Acquired by Metropolitan Museum

(New York, December 2, 2015)— Thomas P. Campbell, Director and CEO of The Metropolitan Museum of Art, announced today that one of the most important examples of goldsmith’s work from colonial Spanish America—a magnificent 17th- to 18th-century repoussé and chased gold crown with 443 emeralds—has been acquired by the Museum. The richly ornamented Crown of the Virgin of the Immaculate Conception, known as the “Crown of the Andes,” takes the form of a diadem encircled by vinework set with emerald clusters in the shape of flowers, topped by imperial arches and a cross-bearing orb. Made to adorn a statue in the cathedral of Popayán in the Spanish viceroyalty of New Granada (now Colombia), the crown represents one of the most distinctive artistic achievements of a region whose wealth derived from the mining of gold and emeralds. It is on view at the Met in gallery 357.

“This important acquisition—an anchor for the development of a new area of collection at the Met—signals the Museum’s renewed interest in Latin American art. As the work’s early date suggests, our commitment extends to the art of all periods of the region,” commented Mr. Campbell. “Created through the virtuosity of the Spanish colonial artists, the crown serves as a vivid expression of the cultural values and aspirations of the community within which it was made and used.”

Measuring 13-1/2 in. (34.3 cm) in height and 13-1/4 in. (33.7 cm) in diameter, the crown weighs 2.4 kg (5.3 pounds). It was constructed in two sections—the diadem first, in around 1660, and the arches second, around 1770. The estimated weight of the distinctive deep bluish-green emeralds is 846.15 carats, with the largest a 24-carat gemstone known as the “Atahualpa emerald.”

It was a common practice in the Spanish world to bestow lavish gifts, including jewels and sumptuous garments, on sacred images of the Virgin. Such gifts were used to petition for her intercession or to give thanks for it, and they point to an interrelationship between the prestige of an image, the magnitude of devotion to it, and the richness of its adornment.

Although a number of votive crowns from the colonial period survive in cathedral treasuries in Spanish America, few are of comparable size and quality. The “Crown of the Andes,” which has been privately owned in the United States since 1936, has only rarely been on public view. Crown of the Virgin of the Immaculate Conception, known as the Crown of the Andes. Colombia; Popayán, ca. 1660 (diadem) and ca. 1770 (arches). Gold, repoussé and chased; emeralds. (Source/Bron: The MET Museum – New York City USA)

Dubbel rijïg Smaragd diamanten choker, ontwerp voor Lady Wallis Simpson

De ontwerp tekening van een Smaragd choker, welke werd vervaardigd voor De Prins van Wales in 1935 voor Lady Simpson. In tegenstelling tot de geruchten werd en geen enkele “Koninklijke” Smaragd voor gebruikt !!!

A drawing of the necklace sold to the Prince of Wales in 1935 for Mrs Simpson. Contrary to legend, not a single royal emerald was used for the piece, … 

      

Het ontwerp voor de Engagement ring voor Lady Wallis Simpson Smaragd ring

The Duchess’s 19.77 Carat Emerald engagement ring by Cartier. De voor de Hertogin van Windsor ontworpen verlovingsring heeft als uitgangspunt een indrukwekkende groene Smaragd van 19,77 karaat. Deze kostbare steen, verbeeld de waarden die aan de edelsteen Smaragd worden toegekend; zoals hoop en de bescherming van het huwelijk. In 1958, kreeg Cartier de de ring terug en werd aan Cartier gevraagd om de ring een up-date te geven in de trend van die tijd, door de Smaragd in een “weelderige” geel gouden zetting te monteren, bezet met een entourage van loupe zuivere diamanten.

The Duchess of Windsor’s engagement ring was designed around an impressive Emerald of 19.77 carats. This precious stone, representing hope, was a symbol of protection for the marriage. In 1958, the Duchess returned the ring to Cartier asking for it to be brought up-to-date with a more opulent mount in yellow gold set with diamonds.

  Duchess-of-Windsor-Engagement-Ring-Drawing

Adembenemende parures

De parure van keizerin Catharina II van Rusland was een schitterend vierdelig garnituur, bestaande uit een collier, een broche, oorhangers en een diadeem met pluimen gemaakt met struisvogel veren. Het collier, gemaakt in Engeland omstreeks 1830, bevindt zich momenteel in de Albion Art Collection in Tokio. Het halssnoer heeft rondom twaalf trapsgewijs geschikte, tafel geslepen Smaragden met daartussen peervormig geslepen Smaragden hangend aan veertien kussen geslepen diamanten met meerdere aan voorzijde.

    

Het indrukwekkende frontstuk 

Met achtkant geslepen Smaragd en peervormige Smaragd hanger. Dit deel kon ook afzonderlijk als broche worden gedragen. Het slot werd weggewerkt onder een iets grotere tafel geslepen Smaragd. De oorhangers bestonden uit lange briolet- geslepen Smaragden, omgeven door een opengewerkte band van diamanten. Samen met diadeem en pluimen op het hoofd was dit een indrukwekkend garnituur, en werd veel door haar gedragen op staats aangelegen heden. Ten tijde van de regering periode van Keizerin Catharina II van Rusland maakte zij met deze parure een enorme indruk op vriend en vijand. Menige diplomaat werd door haar verschijning in vol ornaat door haar letterlijk op zijn plaats gezet. 

      

Smaragd parure koningin Maria Van Servië

Een andere importante parure was in het bezit van koningin Maria van Servië. Deze bestond uit een diadeem in halovorm met zeven ronde cabouchon- geslepen Smaragden in een diamanten omlijsting met een bijpassend lang briljanten collier met zeven rozetten met aflopende cabouchon-geslepen Smaragden. Aan elke rozet bevond zich een bijpassende in de vorm van een druppel geslepen Smaragd en onderaan een afneem-bare broche- hanger met een dubbele diamanten omlijsting. Het geheel was afgezet met drie gladde druppel vormige Smaragden. 

     

        

Het was een geschenk van de echtgenote van Tsaar Alexander II bij het huwelijk van grootvorst Sergej Alexandrovitsj. In 1905, na de moord op haar echtgenoot grootvorst Sergej, trok Elisabeth Fjodorvna, of Ella, zoals ze in de familiekring bekendstond, zich uit het openbare leven terug en stichtte ze de kloosterorde van: Martha en Maria, met de inkomsten uit de verkoop van enkele van haar juwelen. De Smaragden beschreef men als ‘keizerlijke stenen’ zoals men er sinds de hoogtijdagen van het Russische hof, er geen meer heeft gezien. Het collier is weer her verwerkt door Cartier, maar het diadeem is nog intact gebleven en was een van de topstukken op de tentoonstelling “Schitterend Europa” in Brussel, december 2007. 

Het diadeem is gemaakt door de Russische juwelier Bolin voor keizerin Maria Alexandrovna, geboren Prinses van Hesse-Darmstadt en vrouw van Tsaar Alexander II van Rusland. Hun zoon Groothertog Sergei Alexandrovich van Rusland erfde het diadeem en die gaf het weer aan zijn vrouw prinses Elizabeth van Hesse-Darmstadt, de Groothertogin Elizabeth Fjodorovna.

Made by Russian jeweler Bolin for the Empress Maria Alexandrovna, born Princess of Hesse-Darmstadt and wife of Tsar Alexander II of Russia. It was inherited by their son Grand Duke Sergei Alexandrovich of Russia, who gave it to his wife Princess Elizabeth of Hesse-Darmstadt, the Grand Duchess Elizabeth Feodorovna.

      

Onbewerkte smaragden

Eén van de grootste collecties van onbewerkte Smaragden in de wereld, bevindt zich in de “Schatkamer” van het Topkapi-Paleis Museum (wat zoveel betekent als “Kanonnenpoort Paleis”) in Istanbul. Deze Smaragden wegen meer dan een kilo in hun totaliteit. Ze zijn te zien in de (zeer zwaar beveiligde) Schatkamer van het museum. Daarnaast een ornament met een Smaragd uit één stuk van meer dan 12cm groot, ook weer rijkelijk afgewerkt met diamanten goud en strengen oriënt paarlen.

  

Uncut Emeralds

One of the largest collections of uncut emeralds in the world, some weighing over the kilograms! They are on display at the (high security) Treasury at the Topkapi Palace in Istanbul, Turkey

De kleur Groen en de Islam

Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom de kleur groen zo belangrijk is voor de Islam? Van de profeet en stichter van de Islam, Mohammed wordt gezegd dat hij een groene mantel en tulband droeg. Sommigen menen dat groen belangrijk is voor de Islam, omdat groen de favoriete kleur was van Mohammed. 

Anderen zeggen dat de Koran, laat zien dat de bewoners van het “Paradijs” worden gekleed met groen zijden kleding. Zelfs de boek omslagen voor de Koran zijn meer groen dan niet groen. “Zij zullen dragen groene kleding van fijne zijde en zwaar brokaat”. (Koran 18:31). Vandaag is de tombe van Mohammed onder de beroemde Groene Koepel in Medina, Saudi-Arabië. Het is interessant om te zien dat Allah de kleur groen heeft gekozen in tegenstelling tot het WIT dat gedragen wordt door de mensen in het paradijs.

      

Aigrette voor een Tulband.

Hieronder enkele van de mooiste versieringen voor een Tulband. Een veren pluim versiering voor de tulband met Smaragden, diamanten robijnen en oriënt parels (18e eeuw) Het geheel werd als een soort choker om de tulband “gedrapeerd”. Enkele kroonstukken uit het Topkapi-museum.

    SSM_6

De Gouden troon van Sultan Murad III

In 1585 werd voor de Ottomaanse Sultan Murad III een prachtig troon gemaakt van walnoten hout en bekleed met massieve platen goud, met een gewicht van 250 kilo totaal, waarin 957 groene peridoten zijn gezet. 

In 1585, the Ottoman sultan Murad III was gifted a magnificent throne made of gold-plated walnut wood and studded with 957 peridots by his new son-in-law.

Prayer Beads Selim III 

Het gebedskoord van de Sultan Selim III, bestaat uit oriënt parels ,een teken van rijkdom in zijn tijd en in de middeleeuwen en Smaragden. De kleur groen van de Islam is hier duidelijk in verwerkt. 

 

Respect voor de medemens

Een schitterende vlinderbroche met diamanten en smaragden. Zo toepasselijk op een groene japon als eerbetoon aan het gastland, welke Koningin Maxima destijds nog als prinses droeg bij Staatsbezoeken aan het midden en het verre oosten.   

Topkapi Emerald Dagger 

Deze dolk is te zien in de “Treasury” “ Schatkamer” van het Topkapi-paleis Museum, in Istanbul in Turkije. 

De juwelen dolk is bezet met vier grote Colombiaanse Smaragden. Het is een lange dolk van ca 35 centimeter. Deze prachtig gemaakte dolk was eigenlijk een van de vele andere waardevolle geschenken die door een ambassade van Sultan Mahmud I (1730-1754) naar Iran werd uitgevoerd, om te worden geschonken aan de machtige Iraanse veroveraar Nadir Shah, maar gelukkig kon dit prachtig gemaakte juweel nooit bezorgd worden om de eenvoudige reden, dat Nadir Shah vermoord werd, juist op het moment dat de delegatie de grens van het Ottomaanse Rijk kruiste naar Iraans grondgebied. Sultan Mahmud gebood de delegatie om direct terug te komen, omdat het gevaar wat Turkije bedreigde niet meer in leven was. De vierde grote Smaragd is gezet in een “cover” (deksel) en beslaat bijna de hele bovenkant van de dolk en is weer afgezet met een entourage van diamanten, waaronder een horloge is verborgen. De gehele dolk en de Smaragden zijn omgeven door diamanten en zijn gezet in 18kt goud. De moeilijkheid factor zit in het “zetten” van de Smaragd, het is namelijk een “zachte” kwetsbare steen. Een absolute top prestatie van de goudsmeden uit die tijd.

Hieronder ziet u nog een schitterende dolk met een massief smaragden handvat, ook uit de Topkapi-collectie:

    

De Gachalá Smaragd

Deze is een van de grootste Smaragden op de wereld (ongeveer 6 cm in het vierkant). een juweel van een Smaragd, die zich momenteel in het Smithsonian museum in Washington D.C. bevindt.