ONS NIEUWE PRIVACYBELEID

Hier kunt u het nieuwe privacybeleid lezen dat op 25 mei 2018 van kracht wordt. Bedankt voor het gebruiken van onze site en onze 3 FaceBook pagina’s:   

https://www.alberttencate.com

https://www.facebook.com/alberttencatejuwelier              

https://www.facebook.com/AlberttenCateJuwelierDiamantair/                    

https://www.facebook.com/Residentie-Ring-Den-Haag-

We willen u graag helpen om dingen te ontdekken en te doen die u leuk vindt. Om dat te kunnen doen, laten we gepersonaliseerde inhoud en berichten en informatie zien waarvan we denken dat u ze leuk zult vinden. We gebruiken die informatie alleen als daar een gerechtvaardigde grondslag voor bestaat. 

We hebben dit privacy beleid geschreven om u uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we die informatie gebruiken en welke keuzes u heeft. Omdat we een bedrijf zijn dat op het internet actief is, kan een deel van de informatie wat technisch zijn. We doen ons best om het zo helder en eenvoudig mogelijk uit te leggen. Vragen en opmerkingen over dit beleid zijn altijd welkom.

We verzamelen op verschillende manieren informatie: Wanneer u ons de informatie geeft of toestemming geeft om die te verkrijgen:

1a. Als u zich aanmeldt voor ons Facebook, site of ons mailbestand, of een  reparatie aanbied, geeft u ons vrijwillig bepaalde informatie. Het gaat hierbij  om uw naam, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer, eventuele reacties en  andere gegevens die u ons verstrekt. U kunt er ook voor kiezen om locatie  gegevens of foto’s met ons te delen. Als u iets koopt via onze site/FaceBook,  verzamelen we betaalinformatie, contactinformatie (adres en telefoonnummer) en informatie over wat u hebt gekocht.    

1b. Als u uw FaceBook-account, of accounts van diensten van andere  derden, aan ons Facebook koppelt, krijgen we ook gegevens van die accounts (zoals uw vrienden of contacten). Welke informatie we via die  diensten krijgen hangt af van je instellingen of van hun privacybeleid, dus kijkt u deze na, a.u.b.   

DOORGIFTE VAN UW INFORMATIE   

2. Wij geven GEEN informatie door, ook delen wij deze NIET met derden:

Met onze partners en adverteerders delen wij uw informatie beslist niet!

Door onze site en FaceBook accounts te gebruiken geeft u ons toestemming om uw informatie te gebruiken.

3. Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken:

We gebruiken de informatie die we verzamelen om onze diensten aan u te  kunnen aanbieden. We willen u inhoud tonen die relevant, interessant en persoonlijk is. Omdat te kunnen doen moeten wij uw informatie gebruiken  om: u te kunnen informeren of om te reageren op uw vragen of opmerkingen.

4. Hoe lang bewaren we uw informatie: 

We bewaren uw informatie alleen zo lang als nodig is om onze diensten  aan u te kunnen bieden en de doelstellingen zoals uitgelegd in dit beleid te kunnen halen. Als we uw informatie niet langer hoeven te gebruiken, en er  geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze systemen.

5. Ons beleid aangaande informatie van kinderen:

Kinderen jonger dan 13 jaar mogen FaceBook niet gebruiken. Als u in de Europese Gemeenschap woont, mag men FaceBook alleen gebruiken als  men ouder is dan de leeftijd waarop je volgens de wetgeving in uw land  toestemming kunt geven voor verwerking van gegevens, of als wij  controleerbare ouderlijke toestemming voor het gebruik van FaceBook  hebben ontvangen. Als u als ouder ontdekt hebt dat uw kind FaceBook gebruikt, en u dat niet wilt; neem dan contact met ons op, a.u.b.

6. Uw opties: 

U hebt keuzes met betrekking tot de gegevens die we van u hebben, die hieronder worden beschreven. Neem contact met ons op om gebruik te maken van deze opties.  Als u een gebruiker in de Europese Gemeenschap bent, kunt u: Toegang krijgen tot de gegevens die wij over u bewaren.  We delen u deze gegevens normaal gezien mee binnen 30 dagen na een  verzoek van uw kant.

Uw gegevens laten verbeteren of verwijderen. 

U kunt uw gegevens bijwerken via uw opdracht aan ons. Als u problemen  hebt met het bijwerken van de gegevens of u wilt dat gegevens worden  verwijderd, neem dan contact met ons op.

Bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens door ons.                

U kunt ons vragen om te stoppen met het gebruik van uw gegevens, met  in begrip van wanneer we uw gegevens gebruiken om aan u marketingmails  te sturen. Als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten van  ons, kunnen we u nog steeds nieuwsbrieven en updates over uw account  sturen, zoals wanneer een andere gebruiker op een van onze berichten  reageert. We sturen u alleen marketingmateriaal als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven, maar als u dit liever niet wilt kun u zich hiervoor gemakkelijk bij ons afmelden.

Een klacht indienen bij een toezichthouder. 

Als u bent gevestigd in de Europese Gemeenschap en vindt dat wij hebben  voldaan aan de wetten op gegevensbescherming, heeft u het recht om een  klacht in te dienen bij de Gegevens Beschermings Commissie in Nederland of uw lokale toezichthouder.

7. Wijzigingen aan dit beleid aanbrengen:

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen. 

Daarbij plaatsen we de gemaakte wijzigingen op onze site/FaceBook.  Als u Pinterest blijft gebruiken na het ingaan van de wijzigingen, geeft u daarmee aan dat u akkoord gaat met de nieuwere versie. 

Bij grote wijzigingen kunnen we opvallende mededelingen plaatsen of u anderszins attent maken op het nieuwe beleid, zoals de wet dat voorschrijft.  

8. Neem contact met ons op: 

Het beste is om dat via onze mail; alberttencate@planet.nl of telefonisch ons nummer 070 39 10 337

Hartelijke dank voor het vertrouwen in Albert ten Cate Juwelier Diamantair Sinds 1837.

Met briljanten groet,

Albert ten Cate en Axel Hublart